Marc de referència . Pla Nacional de l'associacionisme i voluntariat . Legislació

Aquest espai vol presentar-vos de manera breu i organitzada els tres aspectes bàsics que configuren la realitat del voluntariat a Catalunya.

 

El Voluntariat a Catalunya:

El voluntariat a Catalunya, un model propi en evolució

 

La Llei del Voluntariat:

Llei 25/2015 del 30 de juliol

Referències sobre la Llei

 

Associacionisme i voluntariat a Catalunya:

Marc normatiu

Informe Associacionisme i Voluntariat a Catalunya