VINCLE

 

Som una entitat que promou la inclusió social de persones i col·lectius en risc, des del seu habitat social, assolint processos de conscienciació, millora, apoderament i desenvolupament comunitari per tal de contribuir a la igualtat d’oportunitats i construir una societat més solidària, justa i cohesionada.

 

OBJECTIUS GENERALS:

  • VINCLE  desenvolupa un servei d’atenció socio - educativa entorn a col·lectius en risc en zones i barris degradats, fomentant el desenvolupament comunitari. Aquest servei realitza programes d'atenció a les persones amb necessitats socials i en relació a l'allotjament, l'espai públic i la convivència. S'atén a  població amb necessitat de suport per a la seva inclusió i es gestionen serveis d'atenció social per a col·lectius específics.

  • VINCLE pretén portar serveis d'atenció a col·lectius en risc social  per a la seva inclusió. Contribuint a generar canvis positius i a treballar des de la conscienciació, participació i empoderament de les persones amb qui treballa als seus programes.

  • VINCLE vol implicar-se amb les institucions, especialment amb l’administració pública, i amb la societat per avançar en una cultura d’acolliment i acompanyament a les famílies menys integrades i al desenvolupament comunitari-participatiu dels barris i col·lectius socialment exclosos.

  • VINCLE implementa un treball transversal i en xarxa amb els diferents agents socials relacionats amb cada programa i amb les persones i/o col·lectius objecte d'intervenció per tal de promoure la millor coordinació i atenció possible.