FUNDESPLAI

La Fundació Catalana de l'Esplai és una entitat sense afany de lucre que té per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Fundesplai desenvolupa un ampli ventall de programes, campanyes i activitats a favor dels infants, els joves, les famílies i les entitats: