FUNDACIÓ SER.GI

La missió de l'entitat és la promoció d’una millor qualitat de vida en els grups o minories amb dificultat en el seu desenvolupament personal, familiar o social , especialment d’aquelles persones que estan en una situació de vulnerabilitat per raons econòmiques, de discriminació per raons del seu origen social o cultural o de confusió per tenir un coneixement baix del context social on viuen.

 

OBJECTIUS GENERALS:

  • Vol ser referent a Catalunya en el camp de la immigració, la interculturalitat i el treball comunitari.
  • Vol ser una entitat que respongui a les necessitats de les persones que estan implicades en els serveis i projectes que desenvolupa. I vol treballar per suprimir o reduir les causes que dificulten la integració social de les persones en situació de vulnerabilitat.
  • Vol ser una entitat de referència per la qualitat tècnica (rigorositat i honestedat) dels seus projectes d’intervenció en l’àmbit social i educatiu.
  • Vol donar un suport de qualitat (innovadora, atenta als problemes reals, adequada a la formació i trajectòria) als professionals del camp social i/o educatiu.
  • Vol aportar reflexions i continguts a la ciutadania i a les administracions públiques en relació a les temàtiques en les que intervé.