FUNDACIÓN ATENEA

 

La Fundación Atenea és una entitat referent per a la societat en matèria d'inclusió social per desenvolupar plans i programes de qualitat, innovadors, eficients i sostenibles, realitzar investigacions que impulsen la transformació social i influir en el disseny i en l'avaluació de polítiques públiques.

A la Fundación Atenea volem treballar amb i per a les persones des de l'anàlisi dels factors que potencien la inclusió social i la prioritat en la intervenció amb aquelles persones exposades a més riscos, fomentant la creació d'oportunitats i incidint en el factor gènere i en el fenomen de la feminització de la pobresa.

Les persones destinatàries de les accions de l'entitat són protagonistes dels seus propis processos de canvi i participen en la millora de l'organització i del seu entorn.

La Fundació Atenea està formada per un conjunt de persones polivalents, flexibles, dinàmiques i compromeses que, amb el seu treball en equip i esforç diari, fan que l'organització arribi a la seva excel·lència en el desenvolupament de la seva funció.

 

OBJECTIUS GENERALS:

  • Garantir els drets i millorar la qualitat de vida de les eprsones en siutació o risc de greu exclusió. 

  • Prevenir els factors que la causen i impulsar la transformació social i econòmica a través de la innovació, la intervenció, ñla formació i la investigació social.