DOTA

L’Associació Dota, dones per la formació, el treball i l’autoocupació sorgeix amb l’objectiu de contribuir a la formació i a l’orientació laboral de les persones amb menys recursos socials, econòmics i culturals de la Vila de Salt.

L’entitat treballa amb el suport de l’Administració pública i en col·laboració amb les entitats del territori i les persones voluntàries.

Les línies de treball de l’entitat són, en ordre de major a menor importància, la formació instrumental, l’acompanyament, l’orientació laboral i educativa, i la recerca.