CENTRE LABOURÉ - LA CASETA

La missió de l'entitat és superar les necessitats educatives i socials dels nostres usuaris i famílies donant suport educatiu i contribuir a combatre el fracàs i l'absentisme escolar per tal de millorar la convivència i la cohesió social. Acompanyar als nostres infants i joves en la construcció de la seva identitat i personalitat a traves de valors com el respecte, tolerància, col·laboració i participació ciutadana, solidaritat, responsabilitat, entre altres.

 

OBJECTIUS GENERALS

  • Oferir un espai socioeducatiu d'intervenció amb menors, donant-los suport educatiu i afavorint així el seu desenvolupament i socialització.

  • Incidir en el desenvolupament socioafectiu dels infants proporcionant un espai d’integració i de convivència, mitjançant activitats de lleure estructurat i educació en valors, accessible per a tothom.