CAU de CAN TONA

El nou Agrupament Escolta i Guia Can Tona, conegut popularment com a cau de Can Tona, neix al barri del Veïnat de Salt per donar resposta a les necessitats dels infants i joves en l’àmbit de l’educació no formal. Per tirar endavant aquest projecte, comptem amb un equip de voluntaris que, setmana rere setmana, realitzen activitats per a grups de joves d’entre 12 i 18 anys. El punt de trobada és el Mas Mota per dur a terme activitats com ara jocs, dinàmiques, projectes o excursions. 

El Cau de Can Tona, igual que el de Sant Cugat, integra el mètode de l'escoltisme, que es defineix com un moviment educatiu per a gent jove, autogovernat, independent i no partidista, de base voluntària, obert a tothom sense distinció d'origen, nacionalitat, poble o creença, d'acord amb una finalitat i uns principis compartits i un mètode propi, i institucionalment estructurat en dues organitzacions internacionals: l'Organització Mundial del Moviment Escolta i l'Associació Mundial de Noies Guies i Noies Escoltes.