CASAL DELS INFANTS

La missió del Casal dels Infants  és concentrar esforços en els barris amb infants i joves amb més necessitats socials per aconseguir millores concretes i duradores en el seu creixement i en el seu entorn proper, afavorint la transformació social a través d'un projecte compartit que contempla:

  • L'acció social 
  • La incidència política i la sensibilització
  • L'atenció a noves necessitats 
  • La mobilització ciutadana i el voluntariat actiu
  • El treball en xarxa

 

Objectius generals: 

  • Desenvolupar un conjunt de projectes orientats a donar resposta a les diferents necessitats i problemàtiques de la població. 

  • Treballar per proporcionar, en el seu conjunt, una oferta integral en la qual cada usuari pugui trobar una resposta específica i personalitzada a la seva necessitat de recolzament. Aquesta resposta sovint passa per la participació simultània en més d'un projecte.

  •