Les entitats de Salt

El Punt del Voluntariat dóna suport a totes les entitats que estan portant a terme projectes socials en el municipi de des 4 nivells:
 
  • Orientació i formació per millorar la gestió associativa relativa a voluntariat. 
  • Suport en accions de promoció, sensibilització i reconeixement envers el voluntariat social. 
  • Afavorir el treball en xarxa, la dinamització i el contacte entre entitats socials de voluntariat, associacions.
  • Informació i difusió sobre les entitats socials i associacions ciutadanes a Salt i la seva activitat voluntària.