top of page

Acerca de

És competència municipal la informació, promoció, detecció, prevenció i intervenció familiar.

Per aquest motiu es desenvolupen projectes d'atenció a la infància, en especial dirigits a aquells/es que es troben en situació de vulnerabilitat, desenvolupant intervencions professionals a nivell acadèmic i comunitari.

Projecte VINCLES - Casal dels Infants

Descripció: Cerquem persones voluntàries que vulguin formar part de l’equip educatiu per col·laborar en un projecte de materno-infantil que treballa amb mares i els seus nadons menors de 3 anys. Les tasques consisteixen en donar suport en la cura dels infants, jocs, sortides i ajut en la preparació de l’aula i les activitats, sempre amb la guia i suport dels responsables de l’equip.

 

Perfil: Persones majors de 20 anys (preferentment dones) amb moltes ganes de col·laborar, que estigui motivada per estar amb infants de 0 a 3 anys, dinàmica i amb mínims coneixements de tracte i relació amb petita infància.

*Necessitarem que la persona tingui el certificat negatiu d’antecedents penals de naturalesa sexual actualitzat (l’informarem de com fer-ho).


Temporalització: Un matí a la setmana, dimarts i/o dijous, de 9h a 13h aprox.

Centre Obert Infantil (COI) - Casal dels Infants

Descripció: Cerquem persones voluntàries que vulguin formar part de l’equip educatiu amb infants (6 a 12 anys) en situació de desavantatge social. Les tasques consisteixen en dinamitzar activitats, jocs, sortides, reforç escolar i acompanyar-los durant les tardes, sempre amb la guia i suport dels responsables de l’equip.

 

Perfil: Persones majors de 18 anys amb moltes ganes de col·laborar, sociables, compromeses, que els hi agradi treballar amb infants o adolescents i amb especial sensibilitat amb col·lectius en desavantatge social, però sobretot amb moltes ganes de forma part del nostre equip de voluntariat.

*Necessitarem que la persona tingui el certificat negatiu d’antecedents penals de naturalesa sexual actualitzat (l’informarem de com fer-ho).


Temporalització: Una tarda a la setmana, entre dilluns i divendres, de 16:30h a 20:30h. Col·laboració mínima de tres mesos. 

Casal Familiar - Casal dels Infants

Descripció: Cerquem persones voluntàries que vulguin formar part de l’equip educatiu amb infants de fins a 10 anys i les seves famílies. Les tasques consisteixen en acompanyar en els espais de joc dels infants mentre les famílies treballen aspetes i recursos de criança-parentalitat. També es pot fer un acompanyament en els deures els dimarts a la tarda per fomentar un moment de responsabilitat compartida entre pares i fills.

 

Perfil: Persones majors de 18 anys amb motivació per estar amb petita infància i sensible a les seves necessitats. Ha de tenir ganes d'implicar-se en el projecte i l'entitat; experiència o ganes d'aprendre.  Preferiblement persones proactives i amb iniciativa. 

*Necessitarem que la persona tingui el certificat negatiu d’antecedents penals de naturalesa sexual actualitzat (l’informarem de com fer-ho).


Temporalització: Una tarda a la setmana, entre dilluns i divendres, de 16:30h a 20:30h. Col·laboració mínima de tres mesos. 

Espai Lector - Tot Oci

Descripció: L’Espai Lector vol ser un espai acollidor i proper als veïns i veïnes del barri on els infants puguin anar a gaudir de la lectura, on trobin l’acompanyament pels seus processos d’aprenentatge fora de l’escola, on puguin buscar aquella literatura que més els satisfà i on trobin fons bibliogràfic atractiu.  Dotar d’un espai de lectura i suport a les tasques educatives als barris de Salt. 

Perfil: Persones que els agradi la lectura, pacients, alegres, amb capacitat de lideratge i motivades. A partir de 20 anys.

*Necessitarem que la persona tingui el certificat negatiu d’antecedents penals de naturalesa sexual actualitzat (l’informarem de com fer-ho).

Temporalització:  De dilluns a divendres de 17’00 a 19’30 al Centre Social Mas Mota. 

Servei d'Intervenció Educativa (SIE) - Càritas Salt

Descripció: És un espai de suport escolar per consolidar aprenentatges, hàbits i habilitats socials, adreçat a infants i joves de 8 a 14 anys. Combinem el reforç acadèmic amb activitats lúdico-formatives i treballem en coordinació amb els centres escolars i famílies. 

Perfil: Persones amb estudis secundaris i amb ganes d'oferir els seus coneixements i el seu temps als nens i nenes d'aquest servei. A partir de 16 anys.

*Necessitarem que la persona tingui el certificat negatiu d’antecedents penals de naturalesa sexual actualitzat (l’informarem de com fer-ho).

Temporalització:  Segons la oferta d'horaris del SIE.


Reforça't - ONG NouSol

Descripció:  Acompanyament socioeducatiu a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, en  risc d’exclusió social i diversitat funcional.

Perfil: Persones amb una bona capacitat d’empatia, escolta activa, de crear un bon vincle de  confiança i respecti el principi de confidencialitat. Es valora molt positivament si la persona voluntària està familiaritzada amb el món  educatiu i del lleure.

*Necessitarem que la persona tingui el certificat negatiu d’antecedents penals de naturalesa sexual actualitzat (l’informarem de com fer-ho).

Temporalització:  De dilluns a divendres de 17:15 a 19:30. L’horari es pacta amb el voluntari/a. 

Xarxa Educativa JUGUEM - Fundación Atenea

Descripció:  Activitat dirigida on es fa reforç de deures i joc d'interior i de taula, a partir del qual es pretén treballar i consolidar aprenentatges escolars. Les edats són de 6 a 12 anys.

Perfil: Persones amb una bona capacitat d’empatia, escolta activa, de crear un bon vincle de  confiança i respecti el principi de confidencialitat. Es valora molt positivament si la persona voluntària està familiaritzada amb el món  educatiu i del lleure.

*Necessitarem que la persona tingui el certificat negatiu d’antecedents penals de naturalesa sexual actualitzat (l’informarem de com fer-ho).

Temporalització:  De dilluns a divendres de 16.30h a 19h.

bottom of page