top of page

Acerca de

images.jpg

ACCIÓ SOCIAL

Les accions socials s'adrecen a les persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, assessorament o suport individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les.

La intervenció es realitza mitjançant equips professionals o serveis específics (atenció domiciliària, formació en competències socials, etc.). 

Centre de distrubició d'aliments (CDA) - Càritas Salt

Descripció: El CDA és un projecte conjunt de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Dipsalut, Obra Social de la Caixa, Banc d’Aliments, Ajuntament de Salt, Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt i Càritas amb l’objectiu de pal·liar necessitats bàsiques en alimentació de manera temporal, tot comptant amb la corresponsabilitat dels beneficiaris. També es fan tallers de formació.

Perfil: Persones empàtiques, alegres i acollidores. S'atén a gent en una situació molt precària i és un servei on, a més d'ajudar-los, s'ha de crear un clima acollidor. 

*A partir de 18 anys. Excepcionalment, a l’estiu, durant les vacances escolars, s’accepten voluntaris majors de 16 anys. 


Temporalització: De dilluns a divendres de 9 a 13h.  Dimecres i dijous tarda de 15,30 a 18,30h

Espai amb COR-ROBER - Càritas Salt

Descripció: Proporciona roba a persones amb dificultats econòmiques a canvi d’un donatiu simbòlic o de manera gratuïta, en casos derivats pels Serveis Socials i pel Servei d’Acollida de Càritas Salt. S’intenta potenciar la cultura de la reutilització, el reciclatge i el consum responsable. L’acció del/la voluntària és seleccionar i organitzar la roba provinent de donacions diverses per talla, gènere i temporada. Etiquetar les peces i posar-hi els preus. Atendre i ajudar als clients amb les seves demandes de roba. 

Perfil: Persones responsables i compromeses. És important pensar que és una botiga però també que és un servei on s'ha d'acollir a la gent que més ho necessita. Ha de ser una persona amb motivació per a estar amb petita infància i sensible a les seves necessitats. Ha de tenir ganes d'implicar-se en el projecte i l'entitat; experiència o ganes d'aprendre.  Preferiblement persones proactives i amb iniciativa.

*Necessitarem que la persona tingui el certificat negatiu d’antecedents penals de naturalesa sexual actualitzat (l’informarem de com fer-ho).


Temporalització: Dilluns, dimarts i dijous matí de 9 a 13h. Dilluns i dimarts tarda de 16 a 19h. (A l'estiu només fan els matins)

Voluntariat per la llengua - Consorci per a la Normalització Lingüística

Descripció: El Voluntariat per la llengua és un programa que facilita que totes les persones que tenen coneixements bàsics de català i es volen llançar a parlar-lo el puguin practicar en un context distès i real. El Voluntariat per la llengua pretén facilitar als aprenents un interlocutor, mitjançant una parella lingüística, per poder conversar en català, ajudar-los a superar una possible inseguretat i millorar la seva fluïdesa.

Perfil: Qualsevol persona major d'edat que parli habitualment en català i que vulgui trobar-se amb una persona que vulgui millorar la seva llengua oral i que disposi d’una hora a la setmana durant un mínim de 10 setmanes.


Temporalització: En funció de l’horari pactat entre la persona voluntària i la parella lingüística.

Em reconstrueixo - ONG NouSol

Descripció: Projecte de sensibilització en matèria de consum problemàtic de drogues i alcohol.  

Perfil: Es cerca un home que realitzi tasques de monitor d’esport a l’aire lliure als joves  participants del projecte. 


Temporalització: 1 cop a la setmana durant 1 mes i mig en horari de matins. 

Espai jurídic - ONG NouSol

Descripció: Orientació jurídica en matèria de llei d’estrangeria, dret de família, laboral i violència  masclista.

Perfil: Persona advocada.


Temporalització: De dilluns a divendres. Segons disponibilitat horària de la persona voluntària.

Projecte VINCLES - Casal dels Infants

Descripció: Cerquem persones voluntàries que vulguin formar part de l’equip educatiu per col·laborar en un projecte de materno-infantil que treballa amb mares i els seus nadons menors de 3 anys. Les tasques consisteixen en donar suport en la cura dels infants, jocs, sortides i ajut en la preparació de l’aula i les activitats, sempre amb la guia i suport dels responsables de l’equip.

Perfil: Persones majors de 20 anys (preferentment dones) amb moltes ganes de col·laborar, que estigui motivada per estar amb infants de 0 a 3 anys, dinàmica i amb mínims coneixements de tracte i relació amb petita infància.

*Necessitarem que la persona tingui el certificat negatiu d’antecedents penals de naturalesa sexual actualitzat (l’informarem de com fer-ho).


Temporalització: Un matí a la setmana, entre dilluns i divendres, de 9h a 13h aprox.

Acompanyament - Catalunya Contra el Càncer (AECC)

Descripció: Acompanyament a persones i familiars que viuen un procés oncològic:

  • Acompanyament telefònic

  • Acompanyament presencial a través de passejos a l’aire lliure

  • Suport domiciliari

  • Campanyes de prevenció

  • Activitats de captació de fons

Perfil: Persones compromeses, empàtiques i acollidores. Majors de 18 anys


Temporalització:  Flexibilitat horària, tenint present les accions desenvolupades

bottom of page